Saaremaa Muuseum

SIHTASUTUS

Kuressaare linnus

avatakse homme 10.00

Aavikute maja

avatud kokkuleppel

Mihkli talu

avatud kokkuleppel

Sihtasutuse kantselei

E-R 09.00-17.00

Lossihoov 1
93810 Kuressaare

Fotokogu

Muuseum on ajaloo ja koduloo-uurimise valdkonnas Saaremaa juhtivaid teadusasutusi ja uurimistöö koordinaator

Aivo Põlluäär

Digiteerija-koguhoidja (fotod, filmi- ja fonokogu)

455 4603

Priit Kivi

Teadusala juht – peavarahoidja (relvad, mööbel, esemed, looduskogu, kunst, dokumendid, tekstiil)

455 7541

Kogu sisaldab fotosid, negatiive ja postkaarte.

Peaaegu kõik eluvaldkonnad on fotodega kaetud, küll erinevas mahus. Suhteliselt kõige rohkem on isikufotosid. Temaatiliselt suurimad grupid on: 1919. aasta mässuga seotud isikud, II maailmasõjast osavõtnud ja pärastsõjaaegsed põllumajandustöötajad.

Üksikisikutest on enim fotosid Gustav Rängast, Viktor Kingissepast, Johannes ja Joosep Aavikust jt. Eluvaldkondadest on kõige rohkem fotosid hariduse kohta, millest märkimisväärne osa on Saaremaa Ühisgümnaasiumist. Hea ülevaate saab majandustegevusest ja kultuurielust Saaremaal läbi aegade. Rohkesti on fotosid Kuressaare linnusest ja linnast, Saaremaa kirikutest, mõisatest jmt.

Kogus on vähemal või suuremal määral esindatud kõik Saaremaal enne 1940. aastat tegutsenud fotograafid. Enim fotosid on Nikolai Königsfestilt, Martin Jakobsonilt, Karl Grepilt, Otto Eduard Buhganilt ja Mihkel Õnniselt.

Kogus on terve rida haruldasi albumeid ja kollektsioone, nagu 1892. aastal koostatud Aleksander Grünbladti album Kuressaarest, Richard Kirchhoffi 1943. aasta fotoseeria Saaremaast ning Ruhnust jmt.

Kirjandust kogu kohta:

  • Püüa, E. Saaremaa fotograafid 1864–1940. Saaremaa Muuseumi toimetised, Kuressaare 2002.
  • Pesti, O. NELI ÕPETAJAT: Keda näeme Saaremaa muuseumi vanimal fotol? – Saarte Hääl, 28. aprill 2018.