Saaremaa Muuseum

SIHTASUTUS

Kuressaare linnus

avatakse homme 10.00

Aavikute maja

avatud kokkuleppel

Mihkli talu

avatud kokkuleppel

Sihtasutuse kantselei

E-R 09.00-17.00

Lossihoov 1
93810 Kuressaare

Saaremaa Muuseum Uudised KONKURSS SA Saaremaa Muuseum juhatuse liikme ametikohale

KONKURSS SA Saaremaa Muuseum juhatuse liikme ametikohale

Sihtasutus Saaremaa Muuseum kuulutab välja avaliku konkursi Sihtasutuse Saaremaa Muuseum juhatuse liikme koha täitmiseks. Saaremaa Muuseum on Saaremaa kui eripärase looduse, ajaloo ja kultuuriga piirkonna identiteedi säilitaja ja tugevdaja ning Saaremaa ja saarlaste lugude uurija, koguja ja vahendaja. Juhatuse liige vastutab sihtasutuse igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Oluline ülesanne on muuseumi sisulise ning majandustegevuse lühi-ja pikaajaline planeerimine ning kavandatu elluviimine.

Kandideerimise eelduseks on:

  • kõrgharidus ja eelnev juhtimiskogemus;
  • muuseumi juhtimiseks vajalike õigusaktide tundmine, majandusalased üldteadmised ja teadmised asutuse finantsjuhtimisest;
  • hea suhtlemisoskus, oskus suhelda avalikkusega ning teha koostööd avalike huvide elluviimisel;
  • inimeste ja protsesside juhtimise kogemus, algatus- ja analüüsivõime;
  • eesti keele valdamine ning vähemalt ühe võõrkeele oskus (soovitavalt inglise keel) ametikohal töötamiseks vajalikul tasemel.

Kasuks tuleb muuseumi- ja kultuuripärandi valdkonna tundmine.

Kandideerijal palume esitada:

  • motiveeritud avaldus;
  • elulookirjeldus;
  • haridust tõendava dokumendi koopia;
  • kandidaadi essee teemal „Sihtasutus Saaremaa Muuseum aastal 2027: minu kui juhi tegevuskava selleni jõudmiseks” (kuni 3 lk).

Töökoht asub Kuressaares.
Tööle asumine: detsember 2022.
Juhatuse liikme leping sõlmitakse viieks aastaks.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 15.08.2022 (k.a) e-posti teel ja digitaalselt allkirjastatuna Sihtasutuse Saaremaa Muuseum nõukogu esimehele aadressil aivar@w-glass.eu

Lisainformatsioon: Aivar Aru, Sihtasutuse Saaremaa Muuseum nõukogu esimees,
e-post: aivar@w-glass.eu,
tel: 514 1131