Saaremaa Muuseum

SIHTASUTUS

Kuressaare linnus

avatud kuni 18.00

Aavikute maja

avatud kokkuleppel

Mihkli talu

avatud kokkuleppel

Muuseumi kantselei

E-R 09.00-17.00

Lossihoov 1
93810 Kuressaare

  • Saaremaa Muuseumi uus veebileht.

Saaremaa Muuseum Uudised In memoriam – Raul Salumäe

In memoriam – Raul Salumäe

In memoriam Raul Salumäe

28. X 1960 – 25. IV 2015

Saaremaa muuseumi ja kogu meie kultuuriavalikkust on tabanud järjekordne ränk kaotus – äkilise raske haiguse tagajärjel lahkus meie hulgast Raul Salumäe.

Sündinud 1960. aastal Kuressaares, õppis ta linna algkoolis ning I ja II keskkoolis. Viimase, praeguse Kuressaare Gümnaasiumi, lõpetas ta 1. lennus 1979. aastal. Pärast ajateenistust astus Raul Salumäe Tartu ülikooli, mille lõpetas 1988 ajaloolasena, kitsamaks erialaks etnoloogia. Järgnes kauaaegne viljakas töö Saaremaa Muuseumis, algul V. Kingissepa memoriaalmuuseumi juhatajana, seejärel vanemteadurina, alates 2000. aastast kultuurharidustöö osakonna juhatajana. Sellel ametikohal vahendas ta saarlastele ligi paarsada kunsti- jm. näitust ning korraldas meeldejäävaid kultuurisündmusi.

Raul Salumäe oli väga laia silmaringiga ajaloolane ning aktiivne ühiskondlik mõtleja ja publitsist. Tema uurimisvaldkonnad ulatusid Saaremaa kalanduse ajaloost I ja II maailmasõja sündmuste mõtestamiseni. Tema uurimus Pöidel langenud saksa kirjanduse klassikust Walter Flexist pälvis laialdast rahvusvahelist tähelepanu. Salumäe oli ka muuseumi uusima ajaloo püsinäituse üks põhiautoreid. Ajakirjanduses olid alati oodatud tema teravmeelsed ja -keelsed ajaloo- ja ka päevateemalised artiklid ja kommentaarid. Meeldejäävad on Rauli lakkamatu optimism, hea huumorimeel, oskus üllatada detailsete teadmistega väga erinevatelt elualadelt.

Põhitöö kõrval oli Raul Salumäe agaralt tegev mitmes ühiskonnaelu valdkonnas. Ta oli üks Saaremaa Muinsuskaitse Seltsi asutajaid, aastast 1991 juhatuse liige, 1993–2002 seltsi esimees. Ühtlasi oli ta 2004–06 Eesti Muinsuskaitse Seltsi volikogu, 2006–10 juhatuse liige. Salumäe läks julgelt kaasa “laulva revolutsiooni” sündmustega, olles 1989–90 Kuressaare Eesti Kodanike Komitee üks rajajaid ja esimees ning Saaremaa EKK liige. Tubli võõrkeeleoskajana oli Raul ka otsekui muuseumi “välisminister”, tänu kellele kujunesid head koostöösuhted mitmete välisriikide saatkondade ning paljude välismaa kultuuriasutuste ja organisatsioonidega. Eriti hingelähedased olid talle saksa ja läti kultuur.

Raul Salumäe laiahaardeline töö on pälvinud mitmesugust tunnustust: teda on autasustatud Eesti Muinsuskaitse Seltsi tänukirja ja Konstantin Pätsi medaliga (1997), EMS-i tänumedaliga (2003), Valgetähe V kl. ordeniga (2006), Saksa Sõjahaudade Hoolde Rahvaliidu kuldse teenetenõelaga (2011).

Raul Salumäed jäid leinama ema, abikaasa, tütar, sugulased ja kolleegid, arvukad sõbrad ja mõttekaaslased.