Saaremaa Muuseum

SIHTASUTUS

Kuressaare linnus

avatakse homme 10.00

Aavikute maja

avatakse homme 12.00

Mihkli talu

avatakse homme 10.00

Sihtasutuse kantselei

E-R 09.00-17.00

Lossihoov 1
93810 Kuressaare

Saaremaa Muuseum Uudised Hendrik Sepa sõjaajaloo preemia laureaadid on Endel Püüa ja Igor Kopõtin

Hendrik Sepa sõjaajaloo preemia laureaadid on Endel Püüa ja Igor Kopõtin

Eesti sõjamuuseumi ja kaitseministeeriumi väljaantava Hendrik Sepa nimelise preemia 2020. aasta Eesti parima sõjaajaloo-alase uurimuse eest pälvisid Endel Püüa ja Igor Kopõtin. 

Endel Püüa leidis tunnustamist teosega „Saarlased Nõukogude sõjaväebaasidel jalus 1939–1941“, mis käsitleb 1939. aastal NSV Liidu poolt Eesti Vabariigile peale sunnitud baasidelepingu tagajärgi saarlastele ja Saaremaale, kuhu paigutati suur osa alates 1939. aastast Eestisse toodud punaarmeelastest ja Balti laevastiku meremeestest. 

 

Preemiale oli tänavu esitatud kümme uurimust, millest lõppvooru pääses kaks ja hindamiskomisjon otsustas, et need väärivad võrdset tunnustust. Artiklipreemiat otsustati seekord mitte välja anda.

Preemia saajad tehti pidulikult teatavaks 21.09 ja 22.09 Tartus peetaval sõjamuuseumi ja Balti kaitsekolledži rahvusvahelisel Balti sõjaajaloo konverentsil, mis tänavu on pühendatud 80 aasta möödumisele Teise maailmasõja lahingute Eestisse jõudmisest kandes peakirja „Sõjasuvi 1941 Baltimaades: poolte eesmärgid, strateegia ja operatsioonid ning tulemused ja tagajärjed“.

 

Publikatsioone hindas komisjon koosseisus professor Tõnu Tannberg, kaasprofessor Ago Pajur, brigaadikindral Enno Mõts, Mart Orav, eelmise aasta preemia laureaadid Reigo Rosenthal ja doktor Mart Kuldkepp ning Toomas Hiio.

Alates 2013. aastast annavad Eesti sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum ja kaitseministeerium välja Hendrik Sepa nimelist preemiat möödunud aasta parima sõjaajaloo-alasele monograafia või artikli autorile. 3000 euro suuruse preemia eesmärk on väärtustada, tunnustada ja julgustada Eesti sõjaajaloo süvateaduslikku uurimist.  

 

Hendrik Sepp (1888–1943) oli Tartu ülikooli Eesti ja Põhjamaade ajaloo professor, akadeemik, rohkem kui 300 ajaloo-alase kirjutise autor. Tema peamised uurimisvaldkonnad olid Liivi sõjale järgnenud sõdade ajajärk ja Põhjasõda, kuid ta kirjutas palju ka majandus-, kultuuri- ja sotsiaalajaloost. Sepa kaalukaim teadustöö oli tema doktoriväitekiri „Narva piiramine ja lahing a. 1700“.

 

Lisainfo Hendrik Sepa preemia kohta https://esm.ee/uurimistoo/hendrik-sepa-preemia

Lisainfo konverentsi kohta https://conferences.baltdefcol.org/militaryhistory/