Saaremaa Muuseum

SIHTASUTUS

Kuressaare linnus

avatakse homme 10.00

Aavikute maja

avatakse homme 12.00

Mihkli talu

avatakse homme 10.00

Sihtasutuse kantselei

E-R 09.00-17.00

Lossihoov 1
93810 Kuressaare

Saaremaa Muuseum Uudised Detektoristide koolitus

Detektoristide koolitus

30-31 märts ja 6-7 aprill
Kuressaare lossis (Saaremaa muuseum)

Kursuse hind: 180 €

Märtsi lõpus ja aprilli alguses leiab aset järjekordne koolitus kultuuriväärtusega asja otsimise loa taotlejatele. Koolituse käigus omandatakse oskus ära tunda kultuuriväärtusega asi ja mitte kahjustada leidu või leiukohta (Muinsuskaitseseadus, § 30^1 lõige 4).

Koolituse käsitletakse järgnevaid teemasid:

– Kultuuripärand, arheoloogiamälestised, nende olemus, tähtsus, säilivus ja tulevik
– Kultuuriväärtusega leiud. Arheoloogilised leiud, kultuurkiht, mälestised
– Kultuuriväärtusega leiud. Matmispaigad
– Kultuuriväärtusega leiud. Mündid
– Kultuuriväärtusega leiud. Veealune pärand
– Kultuuriväärtusega leiud ja nende tähtsus. Kultuurimälestiste riiklik register
– Kultuuriväärtusega leidude õiguslik kaitse, muinsuskaitseseadus, väärteod
– Praktiline tutvumine leidude näidistega hoidlates ja kogudes
– Kultuuriväärtusega leiud. Militaarvarustus ja sõjahauad
– Lõhkekehad ja –ained. Ohutus ja päästeküsimused. Õiguslikud aspektid
– Relvaseadus ja leidrelvad
– Leidude käsitsemine
– Otsinguvahendite kasutamise ja asjaajamise kord. Otsinguvahendi loa taotlemise kord
– Tegevus leidmisel. Praktiline õpe.

PS Koolituse kavas võib esineda muudatusi.

Teadmiste kontroll. Hindamine ja atesteerimine.

Koolituse läbimiseks on kõigis loengutes ning praktikal osalemine kohustuslik. Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga. Positiivse arvestuse sooritanud kursandile väljastatakse tunnistus, mis võimaldab taotleda Muinsuskaitseametilt otsinguvahendi kasutamise luba.

Koolitusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine!
Registreerimiseks kirjutada taniel@muuseum.tt.ee.
Registreerimisel saadame teile ettemaksu arve, mille alusel saate koolituse tasu kanda SA Saaremaa muuseumi arveldusarvele.

PS. Juhul, kui grupi miinimumsuurust (15 inimest) ei tule kokku, siis koolitust ei toimu ja juba tasunud osalejatele kantakse summa tagasi.