Saaremaa Muuseum

SIHTASUTUS

Kuressaare linnus

avatud kuni 18.00

Aavikute maja

avatud kokkuleppel

Mihkli talu

avatud kokkuleppel

Sihtasutuse kantselei

E-R 09.00-17.00

Lossihoov 1
93810 Kuressaare

  • Saaremaa Muuseumi uus veebileht.

Saaremaa Muuseum Uudised Muuseum tuli külla

Muuseum tuli külla

2015. aastal sai Saaremaa Muuseum 150-aastaseks. Seda väärikat juubelit tähistas muuseum mitmel erineval moel. Üheks pikemaajalisemaks ettevõtmiseks kujunes jaanuaris alanud külaskäigutuur „Muuseum tuleb külla”, mille viimane üritus toimus 10. detsembril Laimjala vallas asuvas Kahtla lasteaed-põhikoolis. Kokku tegid muuseumitöötajad aasta jooksul Saare maakonna valdadesse neliteist külaskäiku, ainsana jäi meil seekord käimata Ruhnu saarel.

See kogupereüritus oli algusest peale suunatud igas vanuses huvilistele ning seetõttu oli osalejaid 1. klassi õpilastest kuni auväärses eas pensionärideni. Kõigis toimumiskohtades andsime väikese ülevaate muuseumi minevikust, olevikust ja veidi ka tulevikust. Rääkisime ka sellest, mida me oleme kohalikust vallast (kihelkonnast) 150 aasta jooksul oma muuseumisse kogunud. Üritustel osalejad said veidi aimu ka sellest, mida muuseum tänapäeval oma kogudesse ootab ja mida ei oota ning kuidas muuseumisse ja teistesse mäluasutustesse kogutud infot on kõige mugavam leida.

Erandkorras sai nendel kohtumistel valged kindad kätte panna ning oma valla (kihelkonna) museaale ka lähemalt vaadata. Huvipakkuvaimad eksponaadid olid kahtlemata oma kodukanti kujutavad vanad fotod ning kohalikud rahvarõivad. Elevust tekitasid ka esemed, mille välimus on nii kummaline, et esmapilgul ei osanud mitte keegi neile nime anda ega funktsiooni omistada (meremeeste omavalmistatud jõulupuu, piibukalender, liiprilutt jms). Nooremad osalejad said proovida, kuidas on tänapäeval võimalik vanade esemetega tööd teha: katsetati margapuuga kaalumist, kohviveskiga kohvi jahvatamist jms. Lisaks said kohale tulnud inimesed oma teadmised proovile panna viktoriinis, mille põhirõhk oli oma koduvalla ajaloo ja looduse tundmisel.

Kokkuvõttes läks see ringkäik muuseumi jaoks korda; tagasiside põhjal julgen arvata, et see meeldis ka paljudele kohtumistel osalenutele, keda oli kokku ligikaudu 600. Muuseumi peavarahoidjana rõõmustan selle üle, et veidi täienesid mitmed meie kogud, kuhu inimesed annetasid nii ajaloolise väärtusega esemeid kui fotosid. Ürituse kordamineku eest tahaksin öelda suured tänusõnad kõigile Saare maakonna kultuurijuhtidele, tänu kellele leidis nii suur hulk inimesi tee meiega kohtuma.

Priit Kivi
Saaremaa Muuseumi peavarahoidja