Saaremaa Muuseum

SIHTASUTUS

Kuressaare linnus

avatakse ülehomme 11.00

Aavikute maja

avatud kokkuleppel

Mihkli talu

avatud kokkuleppel

Muuseumi kantselei

E-R 09.00-17.00

Lossihoov 1/1
93810 Kuressaare

  • Saaremaa Muuseumi uus veebileht.

Haridus

Lossihoov 1, 93810 Kuressaare

Tel: +372 455 4463 (E-R)

E-post: muuseum@samu.ee


Savimaja komplekt

  • Sihtgrupp:  III kooliaste, gümnaasium
  • Toimumiskoht: Õppevahend laenutatakse kokkulepitud ajaks kooli
  • Programmi hind:  tasuta

Õppevahend keskkonna ja jätkusuutliku arengu valdkonna õppeks.

Tegemist on projektipõhise õppematerjaliga, mis võimaldab isikliku kogemuse, avastusõppe ja praktilise tegevuse kaudu lõimida nii matemaatika-loodusteadusi kui humanitaaraineid ning rakendada üldõpetuslikke põhimõtteid.

Öko-innovaatiline õppevahend koos väljatöötatud metoodiliste juhenditega võimaldab säästa koolitajatel ja õpetajatel aega kompleksete õppeülesannete planeerimisel ja läbiviimisel. Õppevahend on materjali- ja kulusäästlik ning selle osi on võimalik kergesti asendada ja täiustada ka õppijate, koolitajate ja õpetajate endi poolt.

Õppevahendi kasutamine võimaldab tutvustada nii Eestis kui Euroopas laiemalt kasutatud traditsioonilist halupuude/savi- (cordwood) ja savi-liiva-põhu (cob) ehitustehnikat. Õppevahendi üheks eesmärgiks on tutvustada taastuvaid energiaallikaid. Vahendi juurde on pakutud lihtsad elektriühendused, et panna põlema valgusti ja teostada elektrimõõtmisi, mis võimaldavad luua ning ise läbi teha lihtsaid ja väikese keskkonnakoormusega lahendusi elektri saamiseks.

Teiseks eesmärgiks on seostada insener-tehnilised ainevaldkonnad erinevate riikliku õppekava üldpädevuste ja läbivate teemadega

Õppevahend koos väljatöötatud metoodiliste juhenditega võimaldab säästa koolitajatel ja õpetajatel aega komplekssete õppeülesannete planeerimisel ja läbiviimisel. Õppevahend on materjali- ja kulusäästlik ning selle osi on võimalik kergesti asendada ja täiustada ka õppijate, koolitajate ja õpetajate endi poolt.

Õppevahendi metoodiline juhend